Mikä on sosiaalinen konflikti ja mitkä ovat sen päätyypit

Mikä on sosiaalinen konflikti ja mitkä ovat sen päätyypit

Yhteiskunnan toiminnan perusta on jäsenten välinen sosiaalinen vuorovaikutus. Tällaisessa vuorovaikutuksessa erilaisten ristiriitojen syntyminen on väistämätöntä sekä objektiivisten että subjektiivisten tekijöiden vuoksi. Sosiaalisia ristiriitoja, jotka ovat yhteiskunnan konfliktien taustalla, ei tule pitää sosiaalisena patologiana tai yksinomaan negatiivisena ilmiönä, josta on päästävä eroon hinnalla millä hyvänsä. Sosiaalisten konfliktien syntyminen on ehdottoman luonnollinen prosessi, jolle ei ole ominaista vain kielteiset seuraukset yhteiskunnalle, vaan myös tietty positiivinen vaikutus sosiaalisiin suhteisiin. Lisäksi voidaan väittää, että tällaiset törmäykset ovat välttämätön edellytys sosiaaliselle kehitykselle.

Sosiaalisen konfliktin käsite

Mikä tahansa konfliktitilanne edustaa aina vastakkaisten kantojen, arvojen, näkemysten, päämäärien, useiden yksilöiden tai heidän yhteenliittymiensä etujen törmäystä vuorovaikutuksen aikana tiettyjen esineiden hallitsemiseksi, jotka ovat yhtä arvokkaita kaikille konfliktin osapuolille . Minkä tahansa konfliktin ytimessä on aina ristiriita, joka edustaa kahden tai useamman julkisen elämän aiheen keskinäistä etujen kiistamatonta kieltämistä. Samalla sosiaaliselle konfliktille ei ole ominaista pelkkä yhteenotto, eturistiriita, vaan suhteiden korkein jännite, ihmisten väliset vakavat erimielisyydet.

Konkurssien esiintymisen, kehityksen, lopun ja niiden rakentavan sääntelyn menetelmien ja tekniikoiden tutkimiseen on olemassa erityinen tiede - konfliktologia. Konflikteja tutkivat myös psykologit, sosiologit, filosofit, lakimiehet, kouluttajat, historioitsijat, taidehistorioitsijat. Sosiaalisten konfliktien tutkimus on sosiologian ala.

Sosiaalisen konfliktin tulisi ymmärtää olevan yksi sosiaalisen vuorovaikutuksen tyypeistä, joka edustaa yksilöiden, heidän assosiaatioidensa välisten erimielisyyksien korkeinta vaihetta ja jolle on tunnusomaista vastakkainasettelu, vastakkaisten etujen ja kohteiden törmäys prosessissa sosiaalisen vuorovaikutuksen löytämisestä sellaisen asian hallussapidosta, jota osapuolet arvostavat samoin.

Käsiteltävän konseptin olemuksen ymmärtämiseksi on korostettava sen ominaisuuksia:

  • sosiaalisen vuorovaikutuksen tyyppi;
  • perusta on aina ristiriitainen sosiaalinen ristiriita;
  • ristiriitojen korkein kehitysaste yhteiskunnassa;
  • terävin tapa ratkaista merkittävät ristiriidat;
  • sopimattomuus useiden aiheiden välillä;
  • ristiriitaisuudet johtuvat kantojen, arvojen, intressien, näkemysten, tavoitteiden ristiriitaisuudesta;
  • keskittyä tietyn esineen hallussapitoon, jota konfliktin osallistujat arvostavat yhtä hyvin.

Tarkasteltavan luokan käsitteestä ja piirteistä voidaan nähdä, että vastakkaisten kantojen ja intressien läsnäoloa yksilöissä tai heidän yhteenliittymissään sekä heidän välistä vastakkainasetteluaan pidetään tarpeellisena ja riittävänä edellytykset konfliktin syntymiselle.

Sosiaaliset konfliktit syntyvät yleensä ja kehittyvät vähitellen. Niiden ulkonäkö voidaan kuvata tällä tavalla.

(1) Sosiaalinen vuorovaikutus - (2) ristiriitaiset edut ja niiden vuorovaikutus - (3) ristiriitaisuudet - (4) oppositio - (5) sosiaalinen konflikti.

Sosiaalisilla konflikteilla on tärkeä rooli sosiaalisissa suhteissa, ja ne ovat luontaisia ​​kaikessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tämän tyyppinen vuorovaikutus auttaa tunnistamaan yhteiskunnassa olemassa olevat ongelmat ja etsimään tapoja niiden ratkaisemiseksi, sosiaaliseen kehitykseen, tehtyjen päätösten laadun parantamiseen, ihmisten kokoamiseen jne. Huolimatta siitä, että mihin tahansa konfliktiin liittyy negatiivisia tunteita ja jossain määrin epävakaa sosiaalisia suhteita, sen merkitystä yhteiskunnan muutosolosuhteiden luomisessa ei pidä aliarvioida, joten ei sosiaalista rakennetta, olipa kyseessä koko yhteiskunta, muodollinen tai epävirallinen ryhmä , oikeushenkilö jne., muut eivät voi toimia tehokkaasti ilman ristiriitoja ja erimielisyyksiä.

SUOSITTUJA Viestejä.
Aineellinen turvallisuus Saksassa: sosiaalietuudet vuonna 2021

Sosiaaliturvajärjestelmä Saksassa vuonna 2021. Sosiaaliapu ja elintaso Saksassa. Wohngeld Saksassa. Saksan sosiaalilaki.

  • . 15 pöytäkirja
Euroopan unioni esitteli suunnitelman kesäloman säästämiseksi pandemian aikana

Euroopan komissio on valmistellut toimenpiteitä ja kriteerejä kesälomakauden turvalliselle toteuttamiselle COVID-19-pandemian aikana. Ehdotettiin EU: n sisärajojen avaamista, vaikka ulkoisista ei vielä keskustella.

  • . 17 pöytäkirja
Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.