Terveysministeriön asetus voi haudata Valkovenäjän kylpyläpalvelumarkkinat

Terveysministeriön asetus voi haudata Valkovenäjän kylpyläpalvelumarkkinat

Ei niin kauan sitten yksityisen lääketieteellisen yrityksen hoitaminen näytti olevan melko lupaamaton ammatti ilmaisen lääketieteen saatavuuden taustalla. Yhä useammat ihmiset kuitenkin menettävät luottamuksensa ilmaiseen lääketieteeseen ja kääntyvät maksettujen lääketieteen organisaatioiden puoleen. Siellä potentiaaliset kuluttajat suhtautuvat tarkkaavaisesti terveydentilaansa ja saavat apua, vaikkakin rahallisesti, mutta ajoissa.

Lääketieteellisen organisaation avaaminen käytännössä ei kuitenkaan ole niin helppoa. Ei riitä, että sinulla on vain lääketieteellinen koulutus, vaan sinun on hankittava valtiolta erityislupa lääketieteellisen toiminnan harjoittamista varten, ns. Lupa, ja tätä varten sinun on noudatettava suurta määrää laki.

Mikä siis on lääketieteellinen lupa?

Lääketieteellisen toiminnan lupa on itse asiassa valtion myöntämä erityislupa lääketieteellisen toiminnan harjoittamiseen. Sen saamiseksi sinun on täytettävä suuri määrä laissa asetettuja ehtoja ja vaatimuksia.

Asiakkaan näkökulmasta lääketieteellisen organisaation luvan saaminen antaa potentiaalisille potilaille luottamuksen siihen, että sen työntekijöillä on tarvittavat tiedot ja kokemus ja heillä on oikeus suorittaa tarvittavat lääketieteelliset manipulaatiot, ja tälle lääketieteelliselle organisaatiolle voidaan antaa terveytesi.

Lain ja valtion näkökulmasta lupa on edellytys lääketieteellisen toiminnan harjoittamiselle.

Lääketieteellisen toiminnan lisensoinnilla pyritään epäilemättä suojelemaan Venäjän kansalaisten perustuslaillista oikeutta elämään ja terveyteen sekä pätevään sairaanhoitoon.

Lääketieteellisen luvan saamisen sudenkuopat

Luvanhakijalle näyttää usein siltä, ​​että tärkein ongelma asiakirjapaketin valmistelussa on toimittaa asiakirjat, jotka vahvistavat tarvittavan henkilöstön palkkaamisen, joka täyttää kaikki lisenssivaatimukset. Tämä ei kuitenkaan ole aivan totta. Lisenssin saamiseksi on ratkaistava monia muita ongelmallisia asioita.

Katsotaanpa niitä tarkemmin.

Ensimmäinen vaatimusten ryhmä, jonka potentiaalisen lääketieteellisen organisaation on täytettävä, on aineellinen perusta

Tässä tapauksessa huoneen on täytettävä kaikki terveys- ja hygieniavaatimukset, siinä on oltava vaadittu valaistustaso, tarvittava määrä huoneita, jokaisessa toimistossa on oltava varustelu jne. Jos henkilökunta ei täytä vaatimuksia , sitten se voidaan helposti vaihtaa, ja omistamiesi tai vastaavanlaisten vuokrattavien tilojen tarvittavien korjausten suorittamiseksi sinun on käytettävä paljon aineellisia resursseja. Tämä on usein lääketieteellisen luvan saamisen suurin ongelma - tilojen ristiriitaisuus lain asettamien vaatimusten kanssa.

Solariumeista, manikyyreistä, hieronnoista, vartalokääreistä ja jopa kampaamopalveluista voi tulla lääketieteellisiä palveluita, ja ne on lisensoitava vastaavasti. Mitä tästä tulee teollisuudelle?

Solariumeista, manikyyreistä, hieronnoista, vartalokääreistä ja jopa kampaamoista voi tulla lääketieteellisiä palveluita, joten heillä on oltava toimilupa. Mitä tästä tulee teollisuudelle?

Vuonna 2020 monet kylpyläpalvelut voidaan luokitella lääketieteellisiksi, mikä tarkoittaa, että kylpyläpalvelujen on joko hankittava lääketieteellinen lupa tällaista toimintaa varten tai evättävä se.

Huomaa, että vuodesta 2015 lähtien SPA on ollut virallisesti sisällytetty julkisten palvelujen rekisteriin kehittämällä asianmukaisia ​​standardeja sekä selkeä lausunto siitä, kuka voi sijoittaa itsensä spa-keskukseksi, kabinetiksi tai saloniksi.

Valkovenäjän terveysministeriö ehdottaa tänään nykyisen menettelytavan muuttamista ja korostetaan luetteloa palveluista, jotka olisi pakollisen lääketieteellisen luvanvaraista. Se voi sisältää yli 20 tuotetta, mukaan lukien terapeuttinen hieronta, suolahuoneet, kylmähoito, SPA-kapselit, muta- ja savisovellukset, ultraviolettisäteily (solarium), laser karvanpoisto jne.

Valkovenäjän soveltavan estetiikan ja kylpylän yhdistyksen johtajan Tamara Korolevan mukaan päätöslauselmaluonnoksessa nro 309 "Luetteloon toimenpiteistä (tutkimuksesta, manipuloinnista) liittyviä töitä ja palveluja, jotka liittyvät lääketieteellistä toimintaa "ovat melko epämääräisiä, mikä voi aiheuttaa kaksinkertaisen tulkinnan.

“Terapeuttisen hieronnan käsite nykyisessä sanamuodossa voidaan liittää melkein kaikkiin nykyisissä spa-standardeissa määrättyihin hierontatyyppeihin. Jopa hammamin tai spa-kapselin vilkkuvat valot voidaan katsoa valohoidoksi. Ja luettelo on loputon ”, hän sanoi.

Toinen innovaatio voi olla terveydenhoitohenkilöstön työn kieltäminen kylpylöissä, joilla ei ole lääketieteellistä lupaa, mikä on täynnä lomautusten aalto, henkilöstön ulosvirtaus ja "harmaiden markkinoiden" kasvu.

Lisäksi lääkärintodistuksen saamiseksi tilat on suunniteltava uudelleen nykyisten terveysstandardien mukaisesti. Ja jos suurilla pelaajilla on varaa siihen, niin pienille pelaajille se on lopun alku. Puhumattakaan siitä, että kaikkia tiloja ei voida suunnitella lainkaan, koska ne on suunniteltu ja rakennettu kauan ennen nykyisten määräysten ilmestymistä. On myös epäselvää, miten SanPiN-vaatimuksia sovelletaan - lääketieteen tai kuluttajapalvelujen standardien mukaisesti.

Joten esimerkiksi SanPiN: n 107 mukaan yhteinen käytävä ja odotushuone ovat sallittuja, mutta sairaanhoitopalvelutilat tulisi sijoittaa yhteen ja kotitaloudet toiseen. Jotkut Minskin vesipuistot ja hotellit, jotka tarjoavat kylpyläpalveluja, eivät täytä tätä normia.

Tilojen uudelleenprofilointi ja lääketieteellisen toimiluvan saaminen lisäävät pelaajien kustannuksia, vähentävät kilpailua markkinoilla ja voivat aiheuttaa merkittävän nousun kylpyläpalvelujen hinnoissa.

Huomaa, että valtion laitoksissa valtio asettaa tällä hetkellä 30% kannattavuuden esteettisille palveluille. On vaikea ennustaa, miten hintapolitiikka toimii yksityisten kylpylöiden lääketieteellisten palvelujen toimilupien yhteydessä, mutta todennäköisesti hintojen annetaan kellua, mikä voi myös aiheuttaa niiden kasvun. Tämä tilanne voi vaikuttaa kielteisesti näiden palvelujen saatavuuteen väestölle, samoin kuin saapuvan matkailun kehitykseen, joka on tänään vauhdissa ja lisää maan vientipotentiaalia.

Matkailutoiminnan lisensointia käytetään turisteiden oikeuksien turvaamiseen sekä heidän suojelemiseen odottamattomilta olosuhteilta, jotka on ilmoitettu sopimuksissa ylivoimaisena esteenä. Organisaation, joka myy matkailukuponkeja tavallisille kansalaisille - valmiita matkanjärjestäjien paketteja, on saatava siihen lupa. Tarvitsetko lupaa matkailutoimintaan, miten se hankitaan ja mihin ajanjaksoon se myönnetään, ilmoitetaan lainsäädännössä. Luvan myöntävät asianajajamme huolehtivat kaikista menettelyn vaivoista osana matkanjärjestäjän toimiluvan hankkimista.

Artikkelin sisältö:

Matkanjärjestäjän lisenssin myöntää liittovaltion matkailutoimisto, ja se säätelee matkapalveluja tai paketteja myyvän yrityksen työtä. Luvassa määritellyt tiedot merkitään valtion rekisteriin ja poistetaan, jos yritys ei täytä velvoitteitaan.

Menettely matkanjärjestäjän toimiluvan hankkimiseksi

Organisaatio itse tai sen edustaja, henkilö, voi saada luvan harjoittaa matkailualaa. Ensisijaisena tavoitteena on laatia hakemus virastolle toimittamista varten. Oikeushenkilölle lomakkeen on sisällettävä vero- ja pankkitiedot sekä koko liiketoiminnan nimi ja muoto. Yksilölle riittää, että ilmoitetaan passi.

Rekisteröitymiseen vaaditaan myös seuraavat asiakirjat:

 • valokopiot perustamisasiakirjoista, notaaritodistuksella. Alkuperäisten toimittaminen on sallittua;
 • kopio sertifikaatista, joka vahvistaa organisaation rekisteröinnin;
 • kuitti palvelujen maksamisesta paketin hyväksymisestä ja korvaamisesta;
 • veroviranomaisen todistus. Tämä voi olla todistus organisaation rekisteröinnistä tai todistuksessa oleva viranomaisen leima.

Lupa harjoittaa matkanjärjestäjien toimintaa yrityksille annetaan kuukauden kuluessa toimitettujen tietojen tarkastelusta ja tarkistamisesta. Valmis lomake luovutetaan hakijalle, ja se on väärentämiseltä suojattu asiakirja, joka on tehty erikoistuneelle paperille hyväksytyssä muodossa. Lisenssistä voidaan jostain syystä kieltäytyä, katso linkki lisenssin epäämisen kiistauttamiseen. Näin tapahtuu, jos hakija on esittänyt väärin tietoja tai antanut virheellisiä tietoja, jotka paljastettiin tarkastuksen aikana.

Matkailulupia myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi, jos se on henkilön tahdosta. Sen voimassaolon päättyessä lupa on uusittava.

Tarvitseeko matkatoimistolta toimilupa?

Jotta ymmärtäisimme kysymyksen siitä, tarvitsiko matkatoimisto toimiluvan, selvitämme, mitä matkatoimistotoiminta on. Matkatoimisto harjoittaa matkailutuotteiden myynninedistämistä ja myyntiä, määritellyt valtuudet rajoittuvat hänen toimintaansa. Ainoastaan ​​operaattorilla on oikeus muodostaa matkailutuote.

Samalla matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen toiminta oli aiemmin lisensoitu, ja vuodesta 2007 lähtien tämäntyyppisiä toimintoja ei ole lisensoitu.

Matkatoimisto ei siis tarvitse lisenssiä.

Lääketieteellinen liiketoiminta on kiistatta yksi vaikeimmista. Potilaan terveys ja jopa elämä ovat tällaisten järjestöjen käsissä, minkä vuoksi valtio säätelee niin tiukasti heidän toimintaansa, erityisesti monimutkaisella menettelyllä luvan saamiseksi. Ja vaikka kaikki eivät voi välttää byrokraattisia viivästyksiä, kansalaisten turvallisuus on tärkeämpää.

Luvan myöntäminen tällä alueella tapahtuu liittovaltion lain "Tietyntyyppisten toimintojen lisensoinnista" perusteella. (lukuun ottamatta Skolkovon innovaatiokeskuksen asianomaisten organisaatioiden sairaanhoitopalveluja) (Venäjän federaation hallituksen päätöslauselma N 291).

Lääketieteellisen harjoittamisen luvan erityispiirteet

Lupa lääketieteellisen toiminnan harjoittamiseen on erityislupa kyvylle harjoittaa tiettyä toimintaa. Jotta lääkintärakenne saisi tällaisen asiakirjan, sen on täytettävä lukuisat ehdot ja vaatimukset.

Ensinnäkin tämä on Venäjän federaation lakien sekä terveys-, hygienia- ja ympäristöstandardien noudattaminen. Lääketieteellisillä laitoksilla on erityisiä vaatimuksia, jotka koostuvat ennen kaikkea työntekijöiden pätevyyden noudattamisesta tiukasti valitulla toiminta-alueella.

Missä LLC-rekisteröinnin valtionmaksu maksetaan? Mistä saan tarvikkeet?

Jos haluat avata IP-osoitteen itse, vaiheittaiset ohjeet ovat artikkelissa.

Jokaisesta lääketieteellisestä hoidosta, jolle on lupa, on hankittava erillinen asiakirja. Luettelo lääketieteen aloista, joille tällainen lupa vaaditaan, määritetään Venäjän federaation lainsäädännössä, joten jokaisen johtajan, joka päättää harjoittaa liiketoimintaa yleislääketieteen alalla, on ensin varmistettava, että se on ei sisälly luetteloon ammatillisten oikeuksiensa vahvistamiseksi. Jos organisaatiolle on myönnetty toimilupa lääketieteellistä toimintaa varten, se voi tarjota palveluja missä tahansa Venäjän federaation muodostavassa yksikössä; ennen työn aloittamista on tarpeen ilmoittaa asiasta asianomaisille viranomaisille.

Tällä hetkellä Art. 4 osan mukaisesti Lain 9 §: n mukaan lääketieteellisen toiminnan lupa on rajoittamaton. Voit menettää tämän oikeuden vain tietyissä odottamattomissa tilanteissa tai laitoksen sulkemisen jälkeen.

Milloin tarvitset asiakirjaa?

Lääketieteellisistä lupakirjoista annetun lausekkeen mukaisesti seuraavia palveluja tarjoavien laitosten on suoritettava tämä menettely:

 • Perusterveydenhuolto, erikoishoito.
 • Ambulanssi (mukaan lukien erikoistunut).
 • Palliatiivinen sairaanhoito, kylpylähoito.
 • tutkimusten, lääkärintarkastusten, tutkimusten suorittaminen.
 • Terveys- ja epidemian vastaiset toimenpiteet.
 • Kudos- ja elinsiirrot.
 • Työ lääketieteellisiin tarkoituksiin luovutetun veren ja sen valmisteiden kanssa.

SUOSITTUJA Viestejä.
52 artikla.

Millainen maa on tunnustettu virkistysalueeksi? Voiko tällaista maata ostaa, myydä, vuokrata, mitkä ovat rajoitukset? Virkistysalueiden houkuttelevuus tietyntyyppisille yrityksille.

 • . 22 pöytäkirja
Missä voit mennä 23. helmikuuta miehesi kanssa

Luettelo suositelluista lomakohteista, joihin on parempi mennä 23. helmikuuta Venäjän federaatiossa. Pakettimatkojen hinta. Missä voimme rentoutua ulkomailla vuonna 2021.

 • . 8 pöytäkirja
Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.